Cwynion

Mae'r Gwasanaeth Llesiant yn rhan o Gwasanaethau Myfyrwyr PDC.  Os ydych chi'n anfodlon ag unrhyw ran o’r Gwasanaethau Myfyrwyr mae'r Brifysgol yn gofyn i chi siarad â neu gyflwyno'ch cwyn yn ysgrifenedig i'r rheolwr gwasanaeth perthnasol yn y lle cyntaf.

Ar gyfer y Gwasanaeth Llesiant dylid cyfeirio cwynion at:

Rheolwr Gwasanaeth Llesiant ac Anabledd
Adeilad Hirwaun
Campws Trefforest
Prifysgol De Cymru
Ffordd Llanilltud
Pontypridd
CF37 1DL

Mae hyn yn rhan o Weithdrefn Gwyno y Brifysgol sy'n cael ei diweddaru'n aml.