Adborth

Sut y gallwch chi ein helpu i wella ein gwasanaeth

Rydym bob amser yn falch o dderbyn eich adborth.  Mae'n ein helpu i ddiwallu eich anghenion yn fwy effeithiol a gwella'r Gwasanaeth Llesiant.

Gallwch roi adborth drwy gysylltu â ni drwy e-bost.  Rydym hefyd yn cynnal holiaduron gwerthuso lle gallwch roi adborth dienw am y gefnogaeth a gawsoch.