Ynglŷn â Llesiant

Mae'r Gwasanaeth Llesiant yn rhan o adran Gwasanaethau Myfyrwyr Prifysgol De Cymru.

Rydym yn cynnig cyngor a chefnogaeth am ddim sy'n ymwneud ag iechyd, iechyd meddwl a chwnsela i holl fyfyrwyr PDC.  Rydym yn poeni am eich llesiant cyffredinol, gan gynnwys iechyd corfforol a meddyliol, llesiant cymdeithasol, a ffyrdd o wella'r pethau hynny.