Cystadleuaeth Diwrnod Iechyd Meddwl Prifysgol Llesiant Prifysgol De Cymru Telerau ac Amodau

Raffl Fawr

Mae Gwasanaeth Llesiant Prifysgol De Cymru yn cynnal raffl ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl y Brifysgol 2023 lle gofynnir i fyfyrwyr rannu eu hawgrym hunanofal gorau ar gyfer iechyd meddwl da.

Hoffem i fyfyrwyr rannu eu cyngor hunanofal gorau ar gyfer iechyd meddwl da gyda ni. Mae dwy ffordd i gymryd rhan yn y gystadleuaeth; gall myfyrwyr sy’n dilyn sianel Instagram Prifysgol De Cymru ymateb i straeon Instagram gyda’u cyngor hunanofal gorau neu ei e-bostio i [email protected] gyda’r pwnc ‘Cystadleuaeth Diwrnod Iechyd Meddwl Prifysgol’ ynghyd â’u rhif adnabod myfyriwr PDC.

Bydd y cynigion yn cael eu cynnwys mewn raffl gyda chyfle i ennill bwndel o’r gwobrau canlynol:

 • Mwgwd Cwsg Bluetooth
 • Cynlluniwr Positifrwydd
 • Canhwyllau Cwsg
 • Cwcis Fegan
 • Te Llysieuol
 • Hwdi â Brand PDC
 • Het â Brand PDC
 • Potel Ddŵr â Brand PDC
 • Mwg Teithio Brand PDC
 • Sbectol Haul Brand PDC
 • Bag Llinyn Draws Brand PDC

Telerau ac Amodau

 1. Mae'r gystadleuaeth yn agored i fyfyrwyr sydd wedi ymrestru ar hyn o bryd ym Mhrifysgol De Cymru yn unig.
 2. Ni chaniateir cyflwyniadau lluosog gan yr un myfyriwr. Os bydd myfyriwr yn cyflwyno mwy nag un cofnod yna dim ond un fydd yn cael ei gyfrif.
 3. Bydd y gystadleuaeth yn cau am hanner nos nos Iau 9 Mawrth 2023 a bydd y raffl yn cael ei chynnal ar hap.
 4. Cysylltir â'r enillwyr drwy'r manylion cyswllt a ddarperir.
 5. Mae'r wobr fel y rhestrwyd uchod, nid oes arian parod arall ar gael.
 6. Bydd gwobrau nas hawlir yn cael eu hailddyrannu.
 7. Mae penderfyniad y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr yn derfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth.
 8. Dim ond at ddibenion gweinyddu'r gystadleuaeth hon y byddwn yn defnyddio eich manylion personol.
 9. Rhaid i enillydd y bwndel hunanofal fod yn fodlon i’w lun, ei enw a’i gwrs gael ei gyhoeddi ar sianeli cyfryngau cymdeithasol UniLife a PDC.
 10. Nid yw'r gystadleuaeth hon yn agored i unrhyw berson sy'n ymwneud yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â rhedeg y gystadleuaeth, nac i aelodau uniongyrchol o deulu'r rhai sy'n ymwneud â rhedeg y gystadleuaeth.
 11. Mae Prifysgol De Cymru yn cadw'r hawl i ganslo cystadleuaeth ar unrhyw adeg, os bernir bod angen.
 12. Ystyrir bod y rhai sy'n cymryd rhan wedi derbyn y rheolau hyn ac yn cytuno i gael eu rhwymo ganddynt wrth gystadlu.