Sex Education Netflix a Brook - Sesiwn holi ac ateb a darlledu’r bennod

Sex Education

Mae Brook, elusen sy'n cefnogi pobl gyda'u hiechyd a'u lles rhywiol, wedi ymuno â Netflix a'r tîm Sex Education i addysgu myfyrwyr am berthnasoedd iach, cydsyniad a sut i gadw'n ddiogel ar-lein.

Dangos y bennod a Sesiwn holi ac ateb

Mae’r gyfres Sex Education yn dathlu cyfeillgarwch ac anwyldeb. Mae'n pwysleisio cyfathrebu, gonestrwydd, diogelwch a pharch at ei gilydd.

Dewch draw i'r Hwb ddydd Mercher 29 Tachwedd am 4yp i weld pennod o gyfres newydd Sex Education ar Netflix a chymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb, mewn partneriaeth â Brook a Gwasanaeth Iechyd PDC.

Nod y sesiwn yw...

  • Eich grymuso i wneud penderfyniadau gwybodus am eich bywyd rhywiol
  • Hyrwyddo agweddau cadarnhaol a chynhwysol tuag at ryw a pherthnasoedd
  • Herio stigma a gwybodaeth anghywir am ryw
  • Rhoi gwybodaeth gywir a chyfredol i chi am iechyd rhywiol

Byddwn yn dosbarthu nwyddau Sex Education, condomau a rhoi gwybodaeth am brofion a thriniaeth heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STI) am ddim. Bydd hefyd pitsa, popgorn a diodydd am ddim!

Cofrestrwch eich lle

Llenwch y ffurflen ar-lein i gadw eich lle.

Cymorth pellach

Mae Gwasanaeth Iechyd PDC dan arweiniad nyrsys yn cynnig cyngor a chefnogaeth ym mhob agwedd ar iechyd rhywiol, perthnasoedd iach a sut i gael mynediad at gymorth arbenigol allanol.

#Llesiant #unilife_cymraeg