Cwrs Staying Safe: sut i gadw'n ddiogel ac ennill iPad!

Rhybudd cynnwys: mae'r erthygl hon yn trafod yfed a chymryd cyffuriau.

Mae'r cwrs Staying Safe yn gwrs e-ddysgu newydd sydd wedi'i gynllunio i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am gyffuriau ac alcohol a'ch helpu chi a'ch ffrindiau i gadw'n ddiogel. Wedi'i gynllunio gan arbenigwyr mewn meddygaeth, cyffuriau, y gyfraith, cydsyniad rhywiol ac yn bwysicaf oll, myfyrwyr, mae hwn yn blatfform y gallwch ei ddefnyddio trwy gydol eich amser yn PDC i gael gwybod am ddiod a chyffuriau. Nid eich barnu chi yw pwrpas y cwrs ond i roi gwybodaeth a chyngor cywir a defnyddiol i chi.

Enillwch iPad!

Er mwyn eich annog i roi cynnig arni, mae Prifysgol De Cymru yn rhoi dau iPad i chi fel gwobrau! I gymryd rhan, bydd angen i chi gwblhau pedwar modiwl cyntaf y cwrs:

  1. Y Cyflwyniad
  2. Rhyw, Cyffuriau a Chydsyniad
  3. Ocsid Nitraidd
  4. Cetamin

Pan fyddwch chi wedi gorffen, anfonwch e-bost at [email protected] gyda’r testun ‘Rhaglen Staying Safe’ o’ch cyfrif e-bost PDC i’w ychwanegu at y raffl. Bydd pob e-bost i'r cyfeiriad hwn yn cael ei ddileu ar ôl y dyddiad cau. Sylwch mai dim ond myfyrwyr y cadarnhawyd gan y system eu bod wedi cwblhau'r modiwlau gofynnol fydd yn cael eu cynnwys yn y raffl. Cynhelir y raffl gyntaf ddydd Mercher 29 Mawrth a'r ail gêm ar ddydd Iau 4 Mai.

Beth allaf ei ddisgwyl?

Mae’r rhaglen Staying Safe yn cynnwys modiwlau fideo sy’n ymdrin â’r rhan fwyaf o’r cyffuriau a gymerir yn y DU heddiw, y risgiau wrth eu cymryd a sut i ymgysylltu â nhw yn fwy diogel. Mae yna hefyd fodiwlau ar y gyfraith a'ch hawliau, yr hyn a elwir yn Saesneg yn ‘chemsex’, sbeicio diodydd, cydsyniad a meddwdod, sut i siarad â ffrind y gallech fod yn bryderus yn ei gylch, a mwy. Fel myfyriwr PDC, mae’r cwrs cyfan hwn ar gael i chi fynd i mewn ac allan ohono, am weddill y flwyddyn, fel y dymunwch.

Er nad oes unrhyw ffordd i wneud cymryd cyffuriau ac alcohol yn gwbl ddiogel, mae'r cwrs hwn yn cynnig addysg ar ffyrdd o leihau'r risg o niwed.

Pwy fydd yn gallu gweld fy nata?

Gall myfyrwyr ddefnyddio Staying Safe heb ofni y bydd yn eu cael mewn trwbwl. Mae eich data ar y cwrs yn gwbl gyfrinachol a dim ond data dienw fydd yn cael ei gasglu i helpu i werthuso’r cwrs a’i gadw’n berthnasol i fyfyrwyr. Dim ond ar y platfform sy'n cynnal y cwrs (allanol i PDC) y defnyddir e-byst i gadw golwg ar eich cynnydd a'ch galluogi i ddod yn ôl o bryd i'w gilydd i ddysgu mwy, os dymunwch.

Dolenni eraill

#Llesiant #unilife_cymraeg