Gweithdai Lles: Sesiynau i Fenywod yn Unig

wellbeing

Rhaglen lles newydd i fenywod sy’n canolbwyntio ar wella cydbwysedd rhwng bywyd academaidd a bywyd cartref.

Bydd pob gweithdy yn canolbwyntio ar her benodol sy'n gysylltiedig â chydbwyso cyfrifoldebau academaidd a bywyd cartref. Mae'r gweithdai yn gyfle i archwilio pob mater yn fanwl a byddant yn rhoi'r offer i chi lywio gofynion academaidd a phersonol.

Gosod Ffiniau
Dydd Mawrth 7 Tachwedd, 3.30yp – 4.30yp, G305, Campws Trefforest

Perffeithrwydd
Dydd Mercher 15 Tachwedd, 11.30yb – 12.30pm, H132, Campws Trefforest

Atal Gorflino
Dydd Llun 20 Tachwedd, 1yp – 2yp, G303, Campws Trefforest

Rheoli Amser
Dydd Iau 30 Tachwedd, 3yp – 4yp, G604, Campws Trefforest

Ymwybyddiaeth Ofalgar a Hunanofal
Dydd Iau 7 Rhagfyr, 11yb – 12yp, H132, Campws Trefforest

Sut i gofrestru

Gallwch gofrestru ar sesiynau unigol neu gymryd rhan ym mhob un o'r pum gweithdy drwy e-bostio [email protected].

*Sylwch fod y sesiynau hyn ar gyfer unigolion sy'n uniaethu fel menyw.

Cefnogaeth bellach

Mae’r Gwasanaeth Lles yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau, cyrsiau aml-sesiwn a chyfarfodydd grŵp rheolaidd gyda ffocws ar greu cysylltiadau, meithrin cyfeillgarwch a gwella eich lles.

Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o gymorth ymarferol mewn lleoliad cyfrinachol, proffesiynol. Mae Apwyntiadau Cyngor Lles yn 45 munud o hyd ac ar gael ar y campws (wyneb yn wyneb), dros y ffôn, a Microsoft Teams, a gellir eu neilltuo lle trwy'r Ardal Gynghori ar-lein.

#Llesiant #unilife_cymraeg