Achosion o'r frech goch yng Nghaerdydd

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datgan bod achosion o'r frech goch yng Nghaerdydd.

Mae’r frech goch yn haint sy’n lledaenu’n hawdd iawn a gall achosi problemau difrifol i rai pobl. Mae'r frech goch fel arfer yn dechrau gyda symptomau tebyg i annwyd, ac wedyn bydd brech ychydig ddyddiau'n ddiweddarach. Efallai y bydd rhai pobl hefyd yn cael smotiau bach yn eu ceg.

Gwiriwch eich brechiadau

Mae MMR yn frechlyn cyfun diogel ac effeithiol sy’n amddiffyn rhag 3 salwch gwahanol – y frech goch, clwy’r pennau a rwbela (brech goch yr Almaen) – mewn un pigiad. Cael y brechlyn MMR yw’r ffordd orau o atal y frech goch.

Mae angen 2 ddos ar gyfer cwrs llawn y brechiad MMR. Os ydych wedi cael y ddau ddos o'ch brechlyn MMR, rydych mewn perygl llawer is o ddal y frech goch. Gwiriwch gyda'ch meddyg teulu i sicrhau bod eich brechiadau'n gyfredol.

Cofrestrwch gyda meddyg teulu

Dylai holl fyfyrwyr newydd PDC gofrestru gyda Gwasanaeth Iechyd PDC ar ddechrau eu cwrs. Mae hyn yn sefydlu cofnod meddygol PDC ac yn cyflymu mynediad at ofal iechyd pan fo angen.

Pan fyddwch yn symud i ardal newydd mae'n bwysig eich bod yn cofrestru gyda meddyg teulu lleol. Mae llawer o fyfyrwyr yn symud oddi cartref i fynychu'r brifysgol, ac yn y sefyllfa hon, dylent gofrestru gyda meddyg yn yr ardal y maent yn symud iddi. Mae rhagor o wybodaeth am gofrestru gyda meddyg teulu lleol ar gael yma.

#Llesiant #unilife_cymraeg