Dweud eich dweud – Strategaeth Iechyd a Lles PDC

Ym mis Chwefror, rhyddhawyd y Strategaeth Iechyd a Lles i fyfyrwyr a chydweithwyr ar draws PDC. Wrth i’r strategaeth gael ei datblygu i’w fersiwn nesaf (2022 – 2024 a thu hwnt o bosibl) rydym am ymgynghori â’n cydweithwyr a’n myfyrwyr i sicrhau bod iechyd a lles y rheini yn y Brifysgol yn parhau i fod ar flaen y gad.

Mae grwpiau ffocws wedi’u dewis i gasglu adborth, fodd bynnag, rydym yn ymwybodol na fydd llawer o’n myfyrwyr yn gallu mynychu’r sesiynau, ond yn dal yn dymuno dweud eu dweud ar iechyd a lles yn PDC.

Os nad ydych yn gallu mynychu unrhyw un o’r grwpiau ffocws ond yr hoffech rannu eich barn ar Iechyd a Lles neu’r ddogfen strategaeth, cysylltwch â [email protected].


#Llesiant #unilife_cymraeg