Brechiadau ffliw ar y safle yn Nhrefforest

Flu v2

Yr wythnos nesaf, gall myfyrwyr gael brechiadau ffliw yn rhad ac am ddim ar y safle.

Fel rhan o fenter PDC i frechu myfyrwyr gofal iechyd israddedig yn erbyn y ffliw (gweler y stori lawn yma), mae nifer o frechiadau ar ôl y gallwn eu cynnig i gydweithwyr a myfyrwyr.​​​​​​​

Rhwng 21 a 25 Tachwedd, bydd brechiadau ar gael ar safle Trefforest, yn yr adeilad ceiropracteg newydd (bloc C – ystafell C137) rhwng 9.15 a 4.45 (tan 4pm ddydd Gwener).

Rhoddir brechiadau gan nyrsys sy'n gweithio i'n darparwr iechyd galwedigaethol. Bydd angen i chi lenwi ffurflen ganiatâd cyn cael brechiad. Gan y bydd slotiau brechu yn cael eu cynnig ar sail y cyntaf i'r felin, efallai y bydd cyfnodau prysur yn ystod y dydd pan fyddan nhw'n aros am gyfnod byr.​​​​​​​

Mae hwn yn agored i bob myfyrwyr waeth beth fo'u hoedran a chymhwysedd i gael brechlyn GIG am ddim. 


#Llesiant #unilife_cymraeg