Mis Ymwybyddiaeth Menopos

Support.png

Mae mis Hydref yn Fis Ymwybyddiaeth Menopos; cyfle i fenywod rannu eu profiadau, codi ymwybyddiaeth o'r menopos a'r opsiynau cymorth sydd ar gael ar gyfer gwella iechyd a lles.

Y menopos yw pan fydd ein mislif yn stopio ac ni allwn feichiogi'n naturiol mwyach. Yn y DU, yr oedran cyfartalog ar gyfer y menopos yw 51.

Nid yw hyn yn digwydd dros nos, cyn hyn rydym yn profi'r perimenopos. Gall y trawsnewidiad graddol hwn sy'n arwain at y menopos, bara ychydig fisoedd neu i eraill gall fod yn flynyddoedd. Mae'r perimenopos yn para 4 blynedd ar gyfartaledd ac yn dechrau tua 45 oed. Dywed yr Elusen Menopos y gallwn brofi newidiadau gan gynnwys…

  • Mislif afreolaidd/ysgafnach
  • Pyliau o wres
  • Newid mewn hwyliau
  • Niwl yr ymennydd
  • Blinder

Diwrnod Menopos y Byd 2021: Iechyd Esgyrn

Thema eleni ar gyfer diwrnod ymwybyddiaeth y menopos oedd iechyd esgyrn. Rydym yn datblygu dwysedd ein hesgyrn trwy gydol ein bywydau, fel plant, pobl ifanc yn eu harddegau ac fel oedolion. Rhwng 30-40 oed mae dwysedd ein hesgyrn yn gostwng. Yn ystod y cam menopos, mae iechyd esgyrn hefyd yn dechrau lleihau. Mae cynhyrchu estrogen, sy'n helpu i atgyweirio strwythur esgyrn, yn lleihau. Gall hyn gynyddu’r perygl o anhwylderau esgyrn a chyhyrau fel osteoporosis a sarcopenia.

Beth ellir ei wneud i helpu? Mae'r Gymdeithas Frenhinol Osteoporosis yn cynnig cyngor:

  • Lle bo modd, mae'n rhaid i ni wneud y gorau o'n cymeriant calsiwm gyda chynnyrch llaeth a llysiau gwyrdd neu ychwanegion.
  • Gwneud y gorau o'n cymeriant fitamin D trwy olau’r haul, bwyd (e.e. pysgod olewog, wyau) ac o ychwanegion.
  • Os ydym yn cael diagnosis o osteoporosis neu mewn perygl ohono, dylem wneud mwy o ymarfer corff yn hytrach na llai.
  • Osgoi ysmygu a chyfyngu ar alcohol.


Cefnogaeth ac Adnoddau

Sefydlodd Eileen Munson, Uwch Ddarlithydd mewn Ymarfer Uwch a Nyrsio Iechyd Cymunedol, y Lolfa Menopos i addysgu a grymuso menywod.

Elusen Menopos – Ffeithiau, Cyngor a Chymorth

Menopos | Swyddfa Iechyd Menywod (womenshealth.gov) 

Cymdeithas Frenhinol Osteoporosis – Elusen Osteoporosis y DU (theros.org.uk)

Lolfa Menopos


#Ymwybyddiaeth #Llesiant #unilife_cymraeg