Cyfle Gwirfoddoli: Cymorth i Fenywod Caerdydd

Mae grŵp ymgyrchoedd Cymorth i Fenywod Caerdydd yn chwilio am fyfyrwyr sy'n gwirfoddoli i gymryd rhan yn eu hymgyrch Diogelwch Myfyrwyr.

Bydd yr ymgyrch yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol i wella diogelwch a mynediad at gymorth, i fyfyrwyr yn ogystal â graddedigion diweddar.

Nod grŵp ymgyrchoedd Cymorth i Fenywod yw gyrru’r mater hwn i flaen y sgwrs a gwneud newid parhaol sy’n cefnogi menywod prifysgolion De Cymru yn well.

Mae hwn yn gyfle gwirfoddoli gwych a fydd yn gweddu i'ch astudiaethau. Mae'r grŵp yn cwrdd unwaith yr wythnos am un awr. I wneud cais, cwblhewch y ddwy ffurflen ganlynol:

Ac anfonwch nhw at volunteers@cardiffwomensaid.org.uk a megan.gray@cardiffwomensaid.org.


#Llesiant #unilife_cymraeg

Rhannwch yr erthygl hon