Cofrestru, brechiadau ac ail-bresgripsiynau

health-new-students-wagtail-image-CYMRAEG.png

Mae Jan a Beth o Wasanaeth Iechyd PDC newydd gofnodi rhywfaint o gyngor cyfeillgar ynghylch cofrestru gyda'r Gwasanaeth Iechyd, pa frechiadau y dylech chi ystyried eu cael a phryd, a sut i ddelio ag ail-bresgripsiynau os ydych chi'n mynd (yn ôl) i'r Brifysgol yn fuan.

Diweddariad: Brechiadau COVID-19

Recordiwyd y fideo cyn cyflwyno brechlynnau COVID-19 ar raddfa fawr, felly nid yw'n eu cynnwys. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y brechlynnau pwysig hyn, gweler Brechiadau.


#unilife_cymraeg #Lles #Iechyd