Gweithdai Lles

Wellbeing.jpg

Mae iechyd meddwl yn newid trwy'r amser ac mae'n dibynnu ar lawer o bethau, megis a ydych chi'n teimlo'n dda amdanoch chi'ch hun neu'n cyd-dynnu â'ch teulu a'ch ffrindiau.  

Weithiau gall fod llawer o bethau yn achosi straen gan gynnwys sut rydych chi'n teimlo'n gorfforol neu a ydych chi'n cysgu ac yn bwyta'n dda.
 
Y tymor hwn, mae'r Gwasanaeth Llesiant yn darparu amrywiaeth o weithdai a fydd yn helpu myfyrwyr i fynd i'r afael â maglau cyffredin a'u goresgyn yn ystod eu hamser yn y Brifysgol, a datblygu strategaethau y gellir eu defnyddio bob dydd i wella eu llesiant a'u hiechyd meddwl.  Mae rhai o'r gweithdai a gyflwynwyd yn cynnwys:

  • Hyfforddiant menter Bystander
  • Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Gweithredu ar gyfer Byw
  • Rheoli straen

Mae'r rhaglen gefnogaeth ar gael ar draws pob campws a bydd angen i fyfyrwyr archebu trwy wefan llesiant.  Mae sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar yn rhai galw heibio ac nid oes angen archebu!

#Lles #unilife_cymraeg