Cyrsiau ar-lein AM DDIM i helpu i reoli eich llesiant

Pink sky

Mae Valleys Steps yn elusen leol sy'n cynnig sesiynau ar-lein am ddim i'ch helpu chi i reoli'ch llesiant.

Cyflwynir y sesiynau awr o hyd hyn fel gweminarau ar ffurf darlithoedd trwy Zoom, ac analluogi'ch meicroffon a'ch camera, sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei amddiffyn, felly peidiwch â theimlo'n bryderus am siarad o flaen y grŵp – gallwch hyd yn oed newid eich enw Zoom cyn y sesiwn. 

Gellir gofyn cwestiynau trwy'r nodwedd sgwrsio a bydd y llywydd neu’r cyflwynydd yn ateb yn unigol yn ystod y sesiwn neu ar ddiwedd y sesiwn. Fe'ch anogir hefyd i ymuno ag ymarferion anadlu a myfyrdodau.

Mae'r cyrsiau a gynigir yn cynnwys:

  • Gweithdai Rheoli Straen
  • Sesiynau Blasu Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Gweithdai Pryder a Phanig
  • Ymwybyddiaeth Ofalgar: Cofleidio Caredigrwydd a Diolchgarwch
  • Gweithdai Cwsg

Mae angen cofrestru ymlaen llaw trwy wefan Valleys Steps:  http://www.valleyssteps.org/online-sessions/

Mae Valleys Steps hefyd yn darparu cynnwys YouTube ac adnoddau hunangymorth.


ENNILL GWOBR!

Helpwch Valleys Steps i greu gwasanaeth llesiant myfyrwyr

Mae angen eich adborth ar Valleys Steps i helpu i lunio gwasanaeth llesiant myfyrwyr newydd - cwblhewch eu harolwg trwy https://forms.gle/8YkRGz5imQpPX9U3A a gallech ennill hyd at £25 mewn talebau Amazon. 

Peidiwch ag anghofio cynnwys eich e-bost i gael eich cynnwys yn y raffl fawr!

 

#Lles #unilife_cymraeg