Cofrestru, brechiadau ac ail-bresgripsiynau

health-new-students-wagtail-image-CYMRAEG.png

Mae Jan a Beth o Wasanaeth Iechyd PDC newydd gofnodi rhywfaint o gyngor cyfeillgar ynghylch cofrestru gyda'r Gwasanaeth Iechyd, pa frechiadau y dylech chi ystyried eu cael a phryd, a sut i ddelio ag ail-bresgripsiynau os ydych chi'n mynd (yn ôl) i'r Brifysgol yn fuan.


#unilife_cymraeg #Lles #Iechyd