Digwyddiadau Llesiant i Fyfyrwyr

Wellbeing.jpg

Mae iechyd meddwl yn newid trwy'r amser ac mae'n dibynnu ar lawer o bethau, megis a ydych chi'n teimlo'n dda amdanoch chi'ch hun neu'n cyd-dynnu â'ch teulu a'ch ffrindiau.  

Weithiau gall fod llawer o bethau yn achosi straen gan gynnwys sut rydych chi'n teimlo'n gorfforol neu a ydych chi'n cysgu ac yn bwyta'n dda.
 
Y tymor hwn, mae'r Gwasanaeth Llesiant yn darparu amrywiaeth o weithdai a fydd yn helpu myfyrwyr i fynd i'r afael â maglau cyffredin a'u goresgyn yn ystod eu hamser yn y Brifysgol, a datblygu strategaethau y gellir eu defnyddio bob dydd i wella eu llesiant a'u hiechyd meddwl.  Mae rhai o'r gweithdai a gyflwynwyd yn cynnwys:

  • Cyflwr Meddwl
  • Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Gweithredu ar gyfer Byw
  • Ymwybyddiaeth Ofalgar Myfyrwyr

Mae'r rhaglen gefnogaeth ar gael ar draws pob campws a bydd angen i fyfyrwyr archebu trwy wefan llesiant.  Mae sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar yn rhai galw heibio ac nid oes angen archebu!

Straeon Bywyd

Mae Straeon Bywyd yn ddathliad o straeon personol sy'n mynd i'r afael â materion emosiynol a heriol ac yn darganfod 'lles' bodoli. Gall y siaradwyr fod yn ffrind, cyd-ddisgybl, darlithydd neu gydweithiwr.
 
Wedi'i drefnu gan Lleoliadau Graddedigion ar gyfer Llesiant, cynhelir Straeon Bywyd Rachel Puen Chui Wen ddydd Mercher 30ain Hydref yn J132, Campws Trefforest, am 12:30pm - 1:30pm.
 
Dewch draw, dangoswch eich cefnogaeth a mwynhewch bizza am ddim.  Mae Straeon Bywyd yn ddigwyddiad preifat sy'n agored i holl staff a myfyrwyr PDC.

Cofrestrwch Ar-lein trwy Eventbrite.


#Lles #unilife_cymraeg