Cymorth Iechyd Meddwl

Mental Health Support News Item.jpg

Gall mynd i'r brifysgol fod yn brofiad cyffrous, ond i rai pobl gall hefyd fod yn anodd. Efallai y byddwch chi'n teimlo hiraeth, yn poeni am arian, yn gweld gormod o bwysau astudio neu'n pryderu nad ydych chi'n ffitio i mewn.

Mae'r teimladau hyn yn gyffredin iawn ac fel arfer yn gostegu wrth i chi ddechrau setlo mwy i fywyd prifysgol, ond i rai pobl gall y teimladau hyn fynd yn llethol a datblygu'n iselder ysbryd neu fathau eraill o broblemau iechyd meddwl. Os ydych chi'n teimlo fel hyn, mae'n syniad da gwneud rhywbeth amdano cyn gynted â phosib, a cheisio cymorth os dyna'r hyn sydd ei angen arnoch chi.

Mae yna rai pethau syml y gallwch chi eu gwneud i gynnal eich iechyd meddwl neu helpu'ch hun i deimlo'n well, er enghraifft:

  • Cadw mewn cysylltiad â theulu a / neu ffrindiau.
  • Neilltuo amser i wneud pethau rydych chi'n eu mwynhau.
  • Gofalu am eich hun trwy ddeiet ac ymarfer corff da.
  • Siarad â phobl rydych chi'n ymddiried ynddynt.

Os ydych chi'n teimlo na allwch chi ymdopi yna mae'n bwysig ceisio cymorth, ac mae Gwasanaethau Iechyd Meddwl a Chwnsela’r Brifysgol yno i chi, gan gynnig ystod o gefnogaeth ymarferol mewn lleoliad cyfrinachol, proffesiynol.

Gallant roi cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth am yr hyn a allai fod o gymorth a chyfle i drafod eich anawsterau yn gyfrinachol. Gallant hefyd eich cefnogi ar nifer o faterion eraill, felly nid ydych ar eich pen eich hun.

Yn ogystal â gweithio'n uniongyrchol gyda myfyrwyr, nod y gwasanaeth yw hyrwyddo dealltwriaeth a derbyniad o iechyd meddwl a llesiant seicolegol ac emosiynol ledled y Brifysgol.

Nid problem sydd gennych yn unig yw iechyd meddwl; mae'n fater i lawer o bobl ledled y byd. Hydref 10fed yw Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2019, cyfle i gysylltu ag eraill, ac ymuno yn y sgwrs am iechyd meddwl a helpu i leihau’r stigma. Mae Iechyd Meddwl yn fusnes i bawb!


#Iechyd_Meddwl #Cwnsela #Lles #unilife_cymraeg