Cael gafael ar gymorth y Gwasanaethau Cwnsela ac Iechyd Meddwl

Sunflower / Blodyn yr Haul

Os ydych chi'n fyfyriwr sy'n dychwelyd, efallai y byddwch chi'n sylwi bod rhai newidiadau i'r ffordd rydych chi'n cael gafael ar gymorth y Gwasanaethau Cwnsela ac Iechyd Meddwl.

Ni fydd apwyntiadau bellach ar gael i'w harchebu trwy'r Ardal Gynghori Ar-lein, yn hytrach, bydd angen i fyfyrwyr lenwi ffurflen Cais am Gymorth.

Mae yna lawer o wahanol fathau o gymorth ar gael gan y Gwasanaethau Cwnsela ac Iechyd Meddwl, gan gynnwys cefnogaeth un i un, mentora arbenigol, gweithdai, a syniadau hunangymorth. Bydd y broses newydd hon yn sicrhau bod myfyrwyr yn cael cynnig y cymorth cywir ar sail eu hanghenion.

Pan fydd y ffurflen Cais am Gymorth wedi'i chyflwyno, asesir y wybodaeth a chysylltir â chi (trwy gyfrif e-bost y Brifysgol).

Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth ac yn croesawu unrhyw sylwadau neu awgrymiadau a allai fod gennych ynglŷn â'r broses newydd hon. Cysylltwch â ni ar unilife@southwales.ac.uk.

#Iechyd_Meddwl #Cwnsela #Lles #unilife_cymraeg