Cwrdd â’r Tîm

Yr Adran

Tîm bach o nyrsys ydym sy'n ymdrechu i helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau newydd i rymuso eu hunain a dod yn fwy cyfrifol am eu hiechyd a'u lles eu hunain. Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr fel rhan o'r Tîm Llesiant a gyda'n gilydd rydym yn cynnig cyngor a chefnogaeth am ddim yn ymwneud ag iechyd, iechyd meddwl a chwnsela i holl Fyfyrwyr PDC. P'un ai yw ar y campws neu i ffwrdd o’r campws, ychydig o drwyn yn rhedeg neu rywbeth mwy difrifol, rydyn ni yma i'ch helpu chi yn y ffordd orau bosib.

Bethan Rees 

Cynghorydd Nyrsio

Bethan Rees

Helô! Fy enw i yw Beth, rydw i wedi gweithio i PDC ers bron i 3 blynedd, cyn hynny roeddwn i'n gweithio i'r GIG mewn amrywiol adrannau, y sector Preifat a hefyd i'r Heddlu. Mae'r holl brofiad hwn wedi dod yn ddefnyddiol iawn ar gyfer iechyd myfyrwyr, mewn ffyrdd a fyddai'n eich synnu! Afraid dweud nad yw'n hawdd fy synnu na’m cywilyddio. Yr adborth rwy'n ei werthfawrogi fwyaf yw bod myfyrwyr yn ei chael hi'n hawdd iawn siarad â mi a gwerthfawrogi fy null siarad plaen.

Rwyf wrth fy modd â'r gwaith amrywiol a ddaw yn sgil gweithio yn PDC. Yn ogystal ag ymdrin ag anafiadau a salwch, un o'r agweddau ar fy swydd rwy'n ei mwynhau fwyaf ac yn teimlo sy'n rhan hanfodol o'n rôl yw galluogi a chefnogi myfyrwyr i ddysgu cymryd cyfrifoldeb a gofalu am eu hiechyd a'u lles eu hunain.

  • Hoff Chwaraeon: Tra bod fy nyddiau o chwarae chwaraeon ar ben, yn anffodus, roeddwn i'n arfer chwarae darbi rholio ac yn dal i fwynhau cefnogi fy hen dîm ac ail-fyw fy nyddiau a dreuliais ar y trac. Y dyddiau hyn dwi'n fam rygbi ac yn mwynhau gwylio fy mab yn chwarae yn ogystal â chefnogi fy nhîm cenedlaethol wrth gwrs!
  • Drygioni cudd: Rwy'n dipyn o ffanatig ceir ac yn mwynhau gyrru, i gyd yn gyfreithlon wrth gwrs!! O! a sodlau! Sodlau uchel iawn!
  • Lliw Gwallt Cyfredol: Wedi ennill ychydig o enw da i mi fy hun am fy lliw gwallt sy'n newid yn barhaus. Ers i mi fod yn PDC mae wedi bod yn frown, platinwm, cymysgedd o wahanol liwiau’r enfys a phinc. Mae'n felyn golau ar hyn o bryd .... ond gwyliwch y gofod hwn: pwy a ŵyr beth fydd nesaf!