Condom in a pocket

Condomau am ddim

Cynllun Cerdyn-C

Gall pobl ifanc dan 25 oed gael gafael ar gyngor iechyd rhywiol cyfrinachol am ddim a chondomau am ddim o'r Cynlluniau Cerdyn Condom (Cerdyn-C) ledled Cymru.  Gweler tudalennau'r Cynllun Cerdyn-C ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru am fanylion.


Trefforest

Gwnewch apwyntiad gyda Nyrsys PDC i gofrestru gyda'r cynllun, yna gellir dod o hyd i bwyntiau codi yma. Rydym hefyd yn archwilio pwyntiau codi ar gampws Trefforest felly edrychwch yn ôl yma yn fuan i'w gweld.

 

Ar gyfer siopau eraill, gwiriwch yma

Caerdydd

I gael mynediad at gondomau am ddim yng Nghaerdydd, gwnewch apwyntiad gyda Nyrs i gofrestru ar gyfer y cynllun  yna dewch o hyd i'ch pwynt casglu agosaf ar y map hwn.


Casnewydd

Ar ôl i chi gofrestru ar gyfer y cynllun gyda Nyrsys PDC mae condomau am ddim ar gael, yna gellir dod o hyd i'ch pwyntiau codi agosaf yma neu trwy gysylltu â Chanolfannau Cerdyn-C Gwent sy’n Cymryd Rhan.