Trefforest


Mae Gwasanaeth Iechyd PDC wedi’i leoli’n bennaf ar Gampws Trefforest.  Dyma lle rydym yn rhedeg y gwasanaeth a lle mae ein nyrsys wedi'u lleoli y rhan fwyaf o'r amser.


Gall pob myfyriwr PDC gael mynediad i Wasanaeth Iechyd PDC yma.  Yn ogystal; gall myfyrwyr sy'n byw ger y Campws gofrestru gyda Meddygfa Ashgrove trwy Wasanaeth Iechyd PDC a gweld meddyg teulu ar y campws.


Manylion cyswllt

Cyfeiriad: Gwasanaeth Iechyd Prifysgol De Cymru, Llawr Gwaelod, bloc H

Campws Trefforest, Pontypridd, CF37 1DL


Ffôn: 01443 48208

E-bost: health@southwales.ac.uk

Oriau Agor yr Haf

Bydd gwasanaeth llai ar Gampws Trefforest o ddydd Llun 10fed Mehefin - dydd Gwener 13eg Medi. Edrychwch ar yr Ardal Gynghori Ar-lein am apwyntiadau.


Oriau Agor yn ystod y Tymor

Dydd Llun 9am-12.30pm 1.30pm-5pm
Dydd Mawrth 10am-12.30pm 1.30pm-5pm
Dydd Mercher 9am-12.30pm 1.30pm-5pm
Dydd Iau ArGau Ar Gau
Dydd Gwener 9am-12.30pm 2pm-3.30pm

Rhaid i chi drefnu apwyntiad cyn cyrraedd y Gwasanaeth Iechyd.  Os byddwch chi'n cyrraedd heb apwyntiad rydych chi'n wynebu risg o beidio â chael eich gweld.


appointments button


Mae llenwi ffurflenni heibio

Rydym yn cynnig "galw heibio" ins rhwng 2 pm a 3 pm yn H016 ddydd Llun – ddydd Gwener yn ystod amser tymor.  Rhain nid am gyngor meddygol, ond i ganiatáu i chi wneud unrhyw waith papur/llenwi ffurflenni sy'n gysylltiedig â chofrestru neu y gwasanaeth ei hun.