Casnewydd

Oriau Agor yr Haf

Ni fydd apwyntiadau gyda’r nyrs ar gael rhwng dydd Llun 10fed Mehefin a dydd Gwener 13eg Medi ar Gampws Casnewydd.

Oriau Agor yn ystod y Tymor

Dydd Iau 9am-4pm


Rhaid i chi drefnu apwyntiad cyn cyrraedd y Gwasanaeth Iechyd.  Os byddwch chi'n cyrraedd heb apwyntiad, rydych chi'n wynebu risg o beidio â chael eich gweld.


appointments button

Manylion cyswllt

Cyfeiriad: Campws Casnewydd Prifysgol De Cymru.

Ffôn: 01633 435391 (dim ond yn ystod oriau agor)

 

E-bost: health@southwales.ac.uk