Caerdydd

Oriau Agor yn ystod y Tymor

Dydd Mawrth 10am-4pm
Dydd Iau 10am-4pm

Rhaid i chi drefnu apwyntiad cyn cyrraedd y Gwasanaeth Iechyd.  Os byddwch chi'n cyrraedd heb apwyntiad, rydych chi'n wynebu risg o beidio â chael eich gweld.

appointments buttonManylion cyswllt

Ffôn: 01443 668 620 (dim ond yn ystod oriau agor)

 

E-bost:  health@southwales.ac.uk

mailto:health@southwales.ac.uk