Health

Am Wasanaeth Iechyd PDC

Mae Gwasanaeth Iechyd y Brifysgol yn wasanaeth a arweinir gan Nyrsys sydd ar gael i fyfyrwyr drafod neu reoli unrhyw faterion iechyd corfforol a allai fod ganddynt, gan gynnwys cyflyrau iechyd sy'n bodoli eisoes, mân anhwylderau, mân anafiadau, rheoli clwyfau, iechyd rhywiol a chyngor atal cenhedlu. Gallwn hefyd helpu gyda Chofrestru Meddygon Teulu a mynediad at wasanaethau Gofal Iechyd eraill  

Cofrestru gyda Gwasanaeth Iechyd PDC - bydd angen i chi wneud hyn cyn y gallwn eich helpu.

Cysylltu â'r Gwasanaeth

Cofiwch gynnwys eich rhif ffôn symudol yn adran nodiadau'r ffurflen archebu ar-lein.

Gall ein Hymgynghorwyr Nyrsio gynnig help a chyngor gyda:

Cofrestru gyda meddygfa leol

Yn aml iawn, nid oes angen i chi weld meddyg am anhwylderau mwyaf cyffredin, felly bydd y cyngor yn cynnwys eich cyfeirio at y gwasanaeth mwyaf perthnasol i'ch helpu chi yn ogystal â dewisiadau hunan-drin gan y Fferyllfa.

Gofal Clwyfau a Mân Anafiadau - Cyngor yn unig oni bai bod apwyntiadau ar y campws wedi'u trefnu. 

Rhoi cyngor a gwybodaeth ar faterion fel; ond heb fod yn gyfyngedig i:

  • Ail-bresgripsiynau
  • Dewisiadau Atal Cenhedlu
  • Materion Iechyd Rhywiol
  • Bwyd, Diet a Maeth
  • Problemau cysgu 

I gael gwybodaeth am ddarparwyr gofal iechyd eraill, Pa wasanaeth sy'n iawn I chi?