Health

Gwasanaeth Iechyd PDC

Mae Gwasanaeth Iechyd y Brifysgol yn wasanaeth a arweinir gan Nyrsys sydd ar gael i fyfyrwyr drafod neu reoli unrhyw faterion iechyd corfforol a allai fod ganddynt, gan gynnwys cyflyrau iechyd sy'n bodoli eisoes, mân anhwylderau, mân anafiadau, rheoli clwyfau, iechyd rhywiol a chyngor atal cenhedlu. Gallwn hefyd helpu gyda Chofrestru Meddygon Teulu a mynediad at wasanaethau Gofal Iechyd eraill  


Cofrestru gyda Gwasanaeth Iechyd PDC - bydd angen i chi wneud hyn cyn y gallwn eich helpu.


Mae apwyntiadau ar gael a gellir eu harchebu trwy’r  Ardal Gynghori Ar-lein.

   .

Cofiwch gynnwys eich rhif ffôn symudol yn adran nodiadau'r ffurflen archebu ar-lein.


Gall ein Hymgynghorwyr Nyrsio gynnig help a chyngor gyda:

* Cofrestru gyda meddygfa leol

* Yn aml iawn, nid oes angen i chi weld meddyg am anhwylderau mwyaf cyffredin, felly bydd y cyngor yn cynnwys eich cyfeirio at y gwasanaeth mwyaf perthnasol i'ch helpu chi yn ogystal â dewisiadau hunan-drin gan y Fferyllfa.

* Gofal Clwyfau a Mân Anafiadau - Cyngor yn unig oni bai bod apwyntiadau ar y campws wedi'u trefnu. 

* Rhoi cyngor a gwybodaeth ar faterion fel; ond heb fod yn gyfyngedig i:

 - Ail-bresgripsiynau

 - Dewisiadau Atal Cenhedlu

 - Materion Iechyd Rhywiol

 - Bwyd, Diet a Maeth

 - Problemau cysgu 

I gael gwybodaeth am ddarparwyr gofal iechyd eraill, gweler Dewisiadau Gofal Iechyd Eraill.