Contact us

Cysylltu â'r Gwasanaeth

Pwyntiadau

Mae apwyntiadau ar gael ar draws pob campws.  Mae'n bwysig eich bod yn trefnu apwyntiad cyn cyrraedd y Gwasanaeth Iechyd.  Os byddwch chi'n cyrraedd heb apwyntiad rydych chi'n wynebu risg o beidio â chael eich gweld.

 

Os ydych am wneud apwyntiad gyda Chynghorydd Nyrsio defnyddiwch yr Ardal Gynghori Ar-lein.


appointments button


Rydym yn cynnig “sesiynau galw heibio” ar gampws Trefforest rhwng 2pm a 3pm yn H016 dydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor.  Nid yw'r rhain ar gyfer cyngor meddygol, ond er mwyn eich galluogi i wneud unrhyw waith papur sy'n gysylltiedig â chofrestru neu am help i drefnu apwyntiadau.


Eich Tîm Nyrsio PDC yw:

Jan Griffiths (Trefforest a Chasnewydd)

Beth Rees (Trefforest a Chaerdydd)


Meddygon Campws

Mae Meddygfa Ashgrove yn darparu'r Clinigau Meddyg Teulu ar y Campws.  Dim ond ar gyfer y myfyrwyr hynny sy'n byw yn ardal Trefforest y mae apwyntiadau meddygon teulu ac sydd wedi cwblhau'r dogfennau cofrestru gofynnol.  Gellir trefnu apwyntiadau yn dilyn ymgynghoriad Nyrs; neu dros y ffôn ar 01443 482081. NID yw'r apwyntiadau hyn ar gael trwy gyfrwng yr Ardal Gynghori Ar-lein.


Cyfrinachedd

 Mae cyfrinachedd yn amlwg yn bwysig iawn ac mae'r tîm Nyrsio yn ei gymryd o ddifrif.  Bydd eich cofnodion meddygol yn aros yn gyfrinachol ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol.  Mae manylion y polisi llawn ar gael ar y dudalen cyfrinachedd  .Beth os caf adborth?

Rydym bob amser yn falch o dderbyn adborth.  Am wybodaeth ar sut i ddarparu hyn ewch i'n tudalen Adborth Llesiant.  

https://wellbeing.southwales.ac.uk/about-wellbeing/feedback/


Beth os oes gen i gŵyn?

Os ydych chi'n teimlo nad ydych wedi derbyn gwasanaeth da gan y Gwasanaeth Llesiant (y mae'r Gwasanaeth Iechyd yn rhan ohono) efallai y byddwch am ddilyn y weithdrefn gwyno.