Contact us

Cysylltu â'r Gwasanaeth

Pwyntiadau

Mae apwyntiadau ffôn ar gael a gellir eu harchebu trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein. Cofiwch gynnwys eich rhif ffôn symudol yn adran nodiadau'r ffurflen archebu ar-lein. Gallwch hefyd gynnwys neges fer am yr hyn yw eich mater neu ymholiad Iechyd os dymunwch.


appointments button


Eich Tîm Nyrsio PDC yw:

Jan Griffiths (Trefforest a Chasnewydd)

Beth Rees (Trefforest a Chaerdydd)

e-bost health@southwales.ac.uk


Meddygon Campws

Meddygfa Ashgrove sy'n darparu'r ddarpariaeth meddyg teulu ar gyfer y Myfyrwyr hynny sy'n byw yn ardal Trefforest ac maent wedi cwblhau'r cofrestriad gofynnol. Oherwydd cyfyngiadau Covid ni fydd clinigau meddygon teulu yn digwydd ar y campws.  

I gofrestru ar gyfer y Feddygfa hon cyfeiriwch at y wybodaeth ar ein tudalen gofrestru

Ar ôl cofrestru bydd angen i chi gysylltu â Meddygfa Ashgrove yn uniongyrchol i drefnu apwyntiad ffôn gyda meddyg teulu neu drwy eu gwasanaeth E-Ymgynghoriad

NID yw'r apwyntiadau hyn ar gael drwy’r Ardal Gynghori Ar-lein. 


Cyfrinachedd

 Mae cyfrinachedd yn amlwg yn bwysig iawn ac mae'r tîm Nyrsio yn ei gymryd o ddifrif.  Bydd eich cofnodion meddygol yn aros yn gyfrinachol ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol.  Mae manylion y polisi llawn ar gael ar y dudalen cyfrinachedd  .Beth os caf adborth?

Rydym bob amser yn falch o dderbyn adborth.  Am wybodaeth ar sut i ddarparu hyn ewch i'n tudalen Adborth Llesiant.  Beth os oes gen i gŵyn?

Os ydych chi'n teimlo nad ydych wedi derbyn gwasanaeth da gan y Gwasanaeth Llesiant (y mae'r Gwasanaeth Iechyd yn rhan ohono) efallai y byddwch am ddilyn y weithdrefn gwyno.