Blank registration cards

Cofrestrwch

Cofrestrwch gyda Gwasanaeth Iechyd dan arweiniad Nyrs PDC i sefydlu eich cofnod meddygol PDC a chyflymu mynediad at ofal iechyd tra byddwch yn y brifysgol. 


Mae apwyntiadau Nyrsys rheolaidd ar gael i'w harchebu ar bob Campws.

 

Cofrestrwch Ar-lein gyda Gwasanaeth Iechyd Prifysgol De Cymru

 

   Register Button


Pan fyddwch chi'n symud oddi cartref ac yn byw mewn ardal newydd, mae'n bwysig eich bod hefyd yn cofrestru gyda meddyg lleol.


 

Mae sut rydych chi'n dod o hyd i feddyg teulu lleol ac yn cofrestru yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw:

Mae meddygon teulu sy'n ymweld o Feddygfa Ashgrove yn cynnal clinigau rheolaidd ar y campws yn y Gwasanaeth Iechyd yn ystod y tymor.


Yn ystod y tymor rydym yn cynnal "sesiynau galw heibio" rheolaidd y gallwch eu mynychu heb apwyntiad i gwblhau'r gwaith papur sy'n ofynnol ar gyfer cofrestru.  Cynhelir y rhain yn H016 yn ystod yr amseroedd canlynol.

Llun - Iau 2pm - 3pm

Gwe - 11am - 12pm


DefnyddiwchIechyd yng Nghymru i ddod o hyd i'r feddygfa agosaf i'ch cyfeiriad yn ystod y tymor a gofynnwch am gofrestru.  Bydd angen eich rhif GIG, enw a chyfeiriad eich meddyg teulu blaenorol, prawf adnabod a bil cyfleustodau ar gyfer eich cyfeiriad newydd.

Gallwch ddod o hyd i'ch rhif GIG trwy gysylltu â'ch meddygfa ddiwethaf neu ar unrhyw ail bresgripsiynau a llythyrau ysbyty, a allai fod gennych.

Mae gan Gwasanaeth Iechyd PDC gysylltiadau agos â Grŵp Ymarfer Bellevue.

https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/localservices/viewlocalservice.aspx?id=5029

Os ydych chi'n byw yng nghanol y ddinas neu'n agos at gampws Casnewydd, archebwch apwyntiad gyda'r Nyrs i gwblhau'r gwaith papur sy'n ofynnol ar gyfer cofrestru:

 

Fel arall, defnyddiwch Iechyd yng Nghymrui ddod o hyd i'r feddygfa agosaf i'ch cyfeiriad yn ystod y tymor a gofynnwch am gofrestru.  Bydd angen eich rhif GIG, enw a chyfeiriad eich meddyg teulu blaenorol, prawf adnabod a bil cyfleustodau ar gyfer eich cyfeiriad newydd.

 

Gallwch ddod o hyd i'ch rhif GIG trwy gysylltu â'ch meddygfa ddiwethaf neu ar unrhyw ail bresgripsiynau a llythyrau ysbyty sydd gennych.