Health Banner

Iechyd

IMPORTANT:

Service changes due to Coronavirus
(COVID-19)

Please see the English version of this page for current information. This Welsh page will be updated when resources to do so become available.

Mae’r Gwasanaeth Iechyd Prifysgol yn cynnig cyngor a chymorth iechyd am ddim i holl fyfyrwyr PDC. Rydym yn rhan o'ch darpariaeth gofal iechyd gyffredinol, ochr yn ochr â'ch meddyg teulu, fferyllydd, deintydd a'r GIG.  Rydym wedi ein lleoli ar Gampws Trefforest ac mae gennym bresenoldeb yng Nghaerdydd a Chasnewydd.  


Cofrestrwch  gyda Gwasanaeth Iechyd PDC - bydd angen i chi wneud hyn cyn y gallwn eich helpu.