Health Banner

Iechyd

Mae’r Gwasanaeth Iechyd Prifysgol yn cynnig cyngor a chymorth iechyd am ddim i holl fyfyrwyr PDC. Rydym yn rhan o'ch darpariaeth gofal iechyd gyffredinol, ochr yn ochr â'ch meddyg teulu, fferyllydd, deintydd a'r GIG.  Rydym wedi ein lleoli ar Gampws Trefforest ac mae gennym bresenoldeb yng Nghaerdydd a Chasnewydd.  


Cofrestrwch  gyda Gwasanaeth Iechyd PDC - bydd angen i chi wneud hyn cyn y gallwn eich helpu.