Health Banner

Gwasanaeth Iechyd PDC

Mae Gwasanaeth Iechyd y Brifysgol yn wasanaeth dan Arweiniad Nyrsys sy'n cynnig cyngor a chymorth iechyd am ddim i holl Fyfyrwyr PDC.  Rydym yn rhan o'ch darpariaeth gofal iechyd gyffredinol, ochr yn ochr â'ch meddyg teulu, fferyllydd, deintydd a'r GIG. 

Cwrdd â’r Tîm - pwy ydyn ni a beth rydyn ni'n ei wneud. 
Cofrestrwch - Dylai pob myfyriwr gofrestru gyda Gwasanaeth Iechyd PDC a Meddyg Teulu lleol.