Health Banner

Iechyd

Mae Gwasanaeth Iechyd PDC yn cynnig cyngor a chymorth iechyd am ddim i holl Fyfyrwyr PDC. Rydym yn rhan o'ch darpariaeth gofal iechyd gyffredinol, ochr yn ochr â'ch meddyg teulu, fferyllydd, deintydd a'r GIG. 

Cwrdd â’r Tîm - pwy ydyn ni a beth rydyn ni'n ei wneud

Cofrestru gyda Gwasanaeth Iechyd PDC - gwnewch hyn nawr i gyflymu mynediad at ofal iechyd.

Cyngor ac Arweiniad ar Coronafeirws - am yr holl wybodaeth ddiweddaraf i'ch helpu i gadw'n ddiogel.

Tracio ac Olrhain - beth i'w wneud os byddwch chi'n datblygu symptomau COVID-19 neu'n profi'n bositif.