Health Banner

Iechyd

PWYSIG:

Newidiadau i wasanaethau oherwydd y Coronafeirws (COVID-19)

Nid oes apwyntiadau cymorth wyneb-yn-wyneb ar gael nes y nodir yn wahanol.


Mae apwyntiadau dros y ffôn ar gael a gellir eu harchebu drwy'r Ardal Gynghori Ar-lein.  Cofiwch gynnwys eich rhif ffôn symudol yn adran nodiadau'r ffurflen archebu ar-lein. Dylech gadw eich manylion cyswllt yn gyfredol rhag ofn fod angen i’r Brifysgol gysylltu â chi.


Mae’r Gwasanaeth Iechyd Prifysgol yn cynnig cyngor a chymorth iechyd am ddim i holl fyfyrwyr PDC. Rydym yn rhan o'ch darpariaeth gofal iechyd gyffredinol, ochr yn ochr â'ch meddyg teulu, fferyllydd, deintydd a'r GIG.  Rydym wedi ein lleoli ar Gampws Trefforest ac mae gennym bresenoldeb yng Nghaerdydd a Chasnewydd.  


Cofrestrwch  gyda Gwasanaeth Iechyd PDC - bydd angen i chi wneud hyn cyn y gallwn eich helpu.