Gwasanaethau Mentoriaid

Beth yw Mentora Arbenigol?

Mae Mentoriaid Arbenigol yn darparu cymorth un-i-un i fyfyrwyr sydd angen cymorth i reoli eu hastudiaethau a bywyd myfyrwyr oherwydd cyflwr iechyd meddwl a / neu Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth i'w helpu i gyflawni eu potensial llawn yn y Brifysgol.

 Yn dibynnu ar eich anghenion, gall mentora ddarparu cymorth gyda:

  • hunan-barch a gwydnwch emosiynol
  • cynllunio ar gyfer y dyfodol
  • sgiliau rheoli amser a threfniadaeth
  • panig arholiadau
  • sgiliau cymdeithasol
  • cymhelliant a moral
  • rheoli straen

I drafod eich anghenion penodol, a phenderfynu a ydych chi'n gymwys i gael gafael ar y gefnogaeth hon, cwblhewch y Ffurflen Cais am Gymorth

Noder – gellir darparu sesiynau mentora yn Gymraeg, gofynnwch am hyn gyda ' r cynghorydd iechyd meddwl.