Cysylltu ag Iechyd Meddwl

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â'r Gwasanaeth Iechyd Meddwl neu os ydych am drefnu apwyntiad gyda Chynghorydd Iechyd Meddwl defnyddiwch yr Ardal Gynghori Ar-lein.

AZO Welsh

Os oes angen i chi siarad â rhywun ar frys ac na allwch aros tan apwyntiad gyda Chynghorydd Iechyd Meddwl gallwch ddod o hyd i wybodaeth am bwy all helpu ar ein tudalen Cymorth Brys.


Y Cynghorwyr Iechyd Meddwl yw: 

Chris Browning (Trefforest a Chasnewydd)

Lynne Fisher (Trefforest a Glyn-taf)

Trisha Thomas (Caerdydd)


Beth os oes gen i adborth?

Rydym bob amser yn falch o dderbyn adborth.  I gael gwybodaeth am sut i ddarparu hyn, ewch i'n tudalen Adborth Llesiant.


Beth os oes gen i gŵyn?

Os ydych chi'n teimlo nad ydych wedi derbyn gwasanaeth da gan y Gwasanaeth Llesiant (y mae'r Gwasanaeth Iechyd Meddwl yn rhan ohono) efallai y byddwch am ddilyn y weithdrefn gwyno.