Apwyntiadau Gwasanaeth Iechyd Meddwl

Mae Gwasanaeth Llesiant PDC yn cynnig gwahanol fathau o gefnogaeth: cwnsela, cymorth iechyd meddwl, mentora arbenigol, gweithdai, a syniadau hunangymorth.  I gael mynediad at gymorth, cwblhewch y Ffurflen Cais am Gymorth.

Ar ôl i chi gyflwyno'r ffurflen byddwn yn asesu'r wybodaeth rydych wedi'i rhoi inni ac yn cysylltu â chi gyda'r apwyntiad nesaf sydd ar gael, neu i awgrymu math arall o gefnogaeth.  

Os bydd apwyntiad yn cael ei wneud i chi rydym yn eich cynghori i wneud pob ymdrech i fynychu'r apwyntiad hwn.  Gwiriwch eich e-byst prifysgol yn rheolaidd (gan gynnwys eich blwch post sothach) am gyswllt gennym ni.

Beth fydd yn digwydd yn ystod fy apwyntiad Gwasanaeth Iechyd Meddwl cyntaf?

Bydd eich apwyntiad cyntaf yn para am oddeutu 50 munud.  Efallai y gofynnir i chi lenwi holiadur byr am eich iechyd meddwl a byddwn yn egluro ein gweithdrefnau a'n cod cyfrinachedd.

Mae pob Cynghorydd Iechyd Meddwl yn cadw at god cyfrinachedd llym ac yn cymryd eich cyfrinachedd a diogelu data o ddifrif.

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwn eich cefnogi, gweler y dudalen Ynglŷn â’r Gwasanaeth.


Cais am Gymorth

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif myfyriwr Office 365 i lenwi'r ffurflen.

Request for Support CYM

Cymorth Brys

Os ydych chi'n credu bod eich sefyllfa'n argyfwng neu os oes angen i chi siarad â rhywun ar frys, gallwch ddod o hyd i wybodaeth ar bwy all helpu ar ein tudalen Cymorth Brys.