Mental Health

Gwasanaeth Iechyd Meddwl

Cymorth Ymarferol ar gyfer Materion Iechyd Meddwl

Mae'r Gwasanaeth Iechyd Meddwl yn helpu myfyrwyr sy'n dioddef trallod meddyliol neu emosiynol. Rydym yn cynnig amrywiaeth o gymorth ymarferol mewn lleoliad cyfrinachol, proffesiynol.  Os ydych chi'n profi problemau iechyd meddwl ar hyn o bryd mae'n syniad da ceisio cymorth cyn gynted â phosibl. Peidiwch â bod ofn estyn allan.

Yn ogystal â chefnogi myfyrwyr yn uniongyrchol ein nod yw hyrwyddo dealltwriaeth a derbyniad o iechyd meddwl a llesiant seicolegol ac emosiynol ledled y Brifysgol, ac rydym yn gyfrifol am Bolisi Iechyd Meddwl Myfyrwyr PDC.