Mental Health

Gwasanaeth Iechyd Meddwl

PWYSIG:

Newidiadau i wasanaethau oherwydd y Coronafeirws (COVID-19)

Nid oes apwyntiadau cymorth wyneb-yn-wyneb ar gael nes y nodir yn wahanol.


Mae apwyntiadau Cyngor Lles am 30 munud dros y ffôn a Microsoft Teams ar gael a gellir eu harchebu drwy’r Ardal Gynghori Ar-lein. Cofiwch gynnwys eich rhif ffôn symudol yn adran nodiadau'r ffurflen archebu ar-lein. Dylech gadw eich manylion cyswllt yn gyfredol rhag ofn fod angen i’r Brifysgol gysylltu â chi.

Nodwch, nid oes angen cyflwyno Ffurflen Gais am Gymorth wrth wneud cais am apwyntiad 30 munud.

Cymorth Ychwanegol

Mae yna ddetholiad o adnoddau ar-lein i'ch helpu chi i gadw cysylltiad, cadw'n iach ac ymgysylltu.

Cymorth Ymarferol ar gyfer Materion Iechyd Meddwl

Mae'r Gwasanaeth Iechyd Meddwl yn helpu myfyrwyr sy'n dioddef trallod meddyliol neu emosiynol. Rydym yn cynnig amrywiaeth o gymorth ymarferol mewn lleoliad cyfrinachol, proffesiynol.  Os ydych chi'n profi problemau iechyd meddwl ar hyn o bryd mae'n syniad da ceisio cymorth cyn gynted â phosibl. Peidiwch â bod ofn estyn allan.

Yn ogystal â chefnogi myfyrwyr yn uniongyrchol ein nod yw hyrwyddo dealltwriaeth a derbyniad o iechyd meddwl a llesiant seicolegol ac emosiynol ledled y Brifysgol, ac rydym yn gyfrifol am Bolisi Iechyd Meddwl Myfyrwyr PDC.