Mental Health

Gwasanaeth Iechyd Meddwl

IMPORTANT:

Service changes due to Coronavirus
(COVID-19)

Please see the English version of this page for current information. This Welsh page will be updated when resources to do so become available.

Cymorth Ychwanegol

Mae yna ddetholiad o adnoddau ar-lein i'ch helpu chi i gadw cysylltiad, cadw'n iach ac ymgysylltu.

Cymorth Ymarferol ar gyfer Materion Iechyd Meddwl

Mae'r Gwasanaeth Iechyd Meddwl yn helpu myfyrwyr sy'n dioddef trallod meddyliol neu emosiynol. Rydym yn cynnig amrywiaeth o gymorth ymarferol mewn lleoliad cyfrinachol, proffesiynol.  Os ydych chi'n profi problemau iechyd meddwl ar hyn o bryd mae'n syniad da ceisio cymorth cyn gynted â phosibl. Peidiwch â bod ofn estyn allan.

Yn ogystal â chefnogi myfyrwyr yn uniongyrchol ein nod yw hyrwyddo dealltwriaeth a derbyniad o iechyd meddwl a llesiant seicolegol ac emosiynol ledled y Brifysgol, ac rydym yn gyfrifol am Bolisi Iechyd Meddwl Myfyrwyr PDC.