Iechyd Meddwl

Beth yw'r Gwasanaeth Iechyd Meddwl?

Mae’r Gwasanaeth Iechyd Meddwl yn helpu myfyrwyr sy’n profi trallod meddwl neu emosiynol. Mae'n cynnig ystod o gymorth ymarferol mewn lleoliad cyfrinachol, proffesiynol. Os ydych chi'n profi problemau iechyd meddwl ar hyn o bryd mae'n syniad da ceisio cymorth cyn gynted â phosibl.

I gael mynediad i’r Gwasanaeth Iechyd Meddwl, bydd angen i chi fynychu Apwyntiad Cyngor Lles. Bydd yr apwyntiad hwn yn helpu i benderfynu pa wasanaethau sydd fwyaf addas ar gyfer eich anghenion. O'ch Apwyntiad Cyngor Lles efallai y cewch:

  • Cyfarfodydd dilynol gyda Chynghorydd Iechyd Meddwl profiadol.
  • Cymorth i gael Lwfans Myfyriwr Anabl.
  • Help i drefnu cymorth ac addasiadau ychwanegol, er enghraifft Mentora Arbenigol.
  • Atgyfeiriad at y Gwasanaeth Cwnsela

    http://counselling.southwales.ac.uk/

    a gwasanaethau cefnogi priodol eraill.

Os credwch fod gweithio gyda Chynghorydd Iechyd Meddwl yn iawn i chi, neu os hoffech ddysgu mwy am y gwasanaeth, trefnwch Apwyntiad Cyngor Lles i drafod hyn.

 Os ydych yn poeni am gyd-fyfyriwr neu os oes angen ymyriad brys arnoch eich hun, gallwch adrodd am bryder i'r Gwasanaeth Lles trwy'r Ffurflen Pryder Lles Iechyd Meddwl.