Iechyd Meddwl

Beth yw'r Gwasanaeth Iechyd Meddwl?

Mae’r Gwasanaeth Iechyd Meddwl yn helpu myfyrwyr sy’n profi trallod meddwl neu emosiynol. Mae'n cynnig ystod o gymorth ymarferol mewn lleoliad cyfrinachol, proffesiynol. Os ydych chi'n profi problemau iechyd meddwl ar hyn o bryd mae'n syniad da ceisio cymorth cyn gynted â phosibl.

I gael mynediad i’r Gwasanaeth Iechyd Meddwl, bydd angen i chi fynychu Apwyntiad Cyngor Lles. Bydd yr apwyntiad hwn yn helpu i benderfynu pa wasanaethau sydd fwyaf addas ar gyfer eich anghenion. O'ch Apwyntiad Cyngor Lles efallai y cewch:

Os credwch fod gweithio gyda Chynghorydd Iechyd Meddwl yn iawn i chi, neu os hoffech ddysgu mwy am y gwasanaeth, trefnwch Apwyntiad Cyngor Lles i drafod hyn.