dandelion

Cymorth ychwanegol yn ystod yr aflonyddwch coronafeirws

Rhai awgrymiadau ymarferol ar sut i reoli'ch symptomau yn ystod hunanynysu

Gall cyfyngiadau symud a’r sylw cyffredinol am y Coronafeirws fod yn cael effaith ar amgylchiadau neu gyflyrau presennol rydych chi wedi bod yn byw gyda nhw neu gallai fod yn sbarduno symptomau newydd

Efallai y bydd eich gwasanaethau wyneb yn wyneb arferol yn cael eu tarfu. Os ydych chi wedi bod yn cael cymorth, gallai hyn fod ar gael dros y ffôn neu e-bost

Mae'r sefydliadau canlynol yn cynnig awgrymiadau ymarferol ar sut i reoli'ch symptomau yn ystod y cyfnod hwn o hunanynysu, ynghyd â chymorth ac arweiniad ar gyfer rheoli eich cyflwr yn fwy cyffredinol:


Sefydliad Iechyd Meddwl Awgrymiadau sy’n cael eu diweddaru’n gyson


OCD-UK Prif awgrymiadau ar OCD a Coronafeirws


Goroesi Anhwylderau Bwyta Anhwylderau Bwyta a Coronafeirws


The Sanctuary Ystafell sgwrsio a lle diogel i bobl ag anhwylderau bwyta rannu pryderon a chyngor ar sut maen nhw’n ymdopi â’r pandemig


Papyrus Atal hunanladdiad ymhlith pobl ifanc: llinell gymorth ac adnoddau ategol


Bipolar UK Anhwylder deubegwn a Coronafeirws


Ap Stay Alive Ap ar gyfer y rhai sydd mewn perygl o gyflawni hunanladdiad a’r rhai sy’n poeni am rywun


CALM Llinell gymorth ar gyfer pawb ond yn enwedig dynion, ac awgrymiadau ar ymdopi ag ynysu cymdeithasol


Mind Coronafeirws a’ch llesiant


Anxiety UK Adnodd hunangymorth ar gyfer cyflyrau sy’n gysylltiedig â phryder


The Samaritans Os ydych chi’n poeni am eich iechyd meddwl yn ystod yr achos Coronafeirws


Coronafeirws: Gwasanaethau dioddefwyr a thystion Cymorth ar gyfer dioddefwyr trais a cham-drin domestig neu rywiol


Homesickness