Cerdded a Sgwrsio

03-04-2024 am 10am i 11am

Lleoliad: Campws Trefforest, Bloc H

Cynulleidfa: Student

Cost: Am Ddim

Ychwanegu at y calendr

Dewch i ymuno â thaith gerdded leol a mwynhau ystod eang o fuddion gan gynnwys cynyddu’ch ffitrwydd, gwell hwyliau, a mwy o ryngweithio cymdeithasol â myfyrwyr eraill a'r ardal leol. I gofrestru, llenwch y ffurflen Microsoft hon.

Ffansi myfyrio ynghylch eich taith gerdded dros baned o goffi? Dewch i ymuno â Choffi a Chlonc, cynhelir y sesiwn hon ar ôl Cerdded a Siarad. Am fwy o wybodaeth, gweler tudalen digwyddiadau Coffi a Chlonc.