Stondinau cyngor iechyd rhywiol (Caerdydd)

13-02-2024 am 11am i 2pm

Lleoliad: Atriwm, Campws Caerdydd

Cynulleidfa: Student

Cost: Am ddim

Ychwanegu at y calendr

Bydd nyrsys PDC yn darparu cyngor iechyd rhywiol, gwybodaeth am brofion heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STIs) ac atal cenhedlu - a sesiynau i gasglu condomau am ddim i fyfyrwyr o dan 25 ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Mawrth 13 Chwefror, 11yb – 2yp, Yr Atriwm, Campws Caerdydd
  • Dydd Mercher 14 Chwefror, 11yb – 2yp, Stilts, Campws Trefforest

Os ydych chi'n cael rhyw yn ystod eich amser yn y brifysgol, mae'n bwysig gofalu am eich iechyd rhywiol. Gall eich iechyd rhywiol effeithio ar eich lles corfforol a meddyliol, ond mae'n hawdd aros yn ddiogel os ydych chi'n gwybod sut.

Fel myfyriwr PDC mae gennych fynediad i Wasanaeth Iechyd PDC a arweinir gan nyrsys, sydd yno i gynnig cyngor a chymorth ym mhob agwedd ar iechyd rhywiol, perthnasoedd iach a sut i gael mynediad at gymorth arbenigol allanol.