Galw heibio Gwybodaeth Lles

16-04-2024 am 12pm i 2pm

Lleoliad: Ardaloedd Cynghori ar Gampws Trefforest, Glyn-taf, Caerdydd a Chasnewydd

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Bob dydd Mawrth mae’r Gwasanaeth Lles yn cynnal sesiynau galw heibio lle gall myfyrwyr siarad â llywiwr myfyrwyr a all ddangos iddynt sut i gael mynediad at wasanaethau cymorth Lles fel apwyntiadau Cyngor Lles, Togetherall a digwyddiadau lles. Mae'r sesiynau hyn yn gwbl gyfrinachol.

Bydd y sesiynau galw heibio Lles hyn wedi'u lleoli ger yr Ardaloedd Cynghori ar Gampws Trefforest, Glyn-taf, Caerdydd a Chasnewydd bob dydd Mawrth rhwng 12-2pm.

Cysylltwch ag [email protected] os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon.