Sesiynau Crefft: Peintio potiau planhigion

06-03-2024 am 2pm i 3.30pm

Lleoliad: Campws Trefforest

Cynulleidfa: Student

Cost: Am Ddim

Ychwanegu at y calendr

Awydd dod yn grefftus? Mae'r Tîm Lles yn cynnal rhai sesiynau crefft rhyngweithiol i fyfyrwyr.

Mae'r holl sesiynau am ddim a darperir yr offer i gymryd rhan yn y sesiwn. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw mynychu!

Yn y sesiwn hon ewch ati i beintio eich pot planhigion eich hun gan ddefnyddio paent acrylig. Defnyddiwch ef i dyfu rhywbeth newydd neu i ddal eich llonydd.

Mae'r sesiwn yn cynnwys defnyddio paent felly gwisgwch ddillad addas. I gofrestru ar gyfer y sesiwn cwblhewch y Ffurflen Microsoft hon.

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch [email protected]