Sesiynau Crefft: Paentio Gwydr Lliw

18-03-2024 am 2pm i 3.30pm

Lleoliad: Campws Caerdydd

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Awydd bod yn grefftus? Mae'r Tîm Lles yn cynnal sesiynau crefft rhyngweithiol i fyfyrwyr.

Mae'r holl sesiynau am ddim a darperir yr offer i chi gymryd rhan yn y sesiwn. Yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw mynychu!

Yn y sesiwn hon cewch gyfle i baentio gwydr lliw drwy ddilyn templed defnyddiol neu gallwch ddylunio rhywbeth eich hun!

Mae'r sesiwn yn cynnwys defnyddio paent felly gwisgwch ddillad addas. I gofrestru ar gyfer y sesiwn cwblhewch y Ffurflen Microsoft hon.

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch [email protected].