Sesiynau Crefft: Jariau Diolchgarwch (Arweinydd y myfyrwyr):

17-04-2024 am 2pm i 3.30pm

Lleoliad: Campws Trefforest

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Ffordd syml o feithrin ymwybyddiaeth o'r pethau da, cadarnhaol mewn bywyd. Offeryn bob dydd sy'n ychwanegu gwerth at eich lles emosiynol.

Sesiynau crefft arweiniol myfyrwyr yw'r rhain a gefnogir gan y Tîm Llesiant.

Mae'r sesiwn yn cynnwys defnyddio paent felly gwisgwch ddillad addas. I gofrestru ar gyfer y sesiwn cwblhewch y Ffurflen Microsoft hon.

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch [email protected].