Momentwm yn Cerdded

22-04-2024 am 12pm

Lleoliad: Riverfront Theatre and Arts Centre, Casnewydd

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Bydd tîm Momentwm yn cychwyn Momentwm Walks o Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon sydd funud ar droed o Gampws Casnewydd.

Dyma gyfle i’r rhai sydd eisiau mynd allan am dro a chwrdd â phobl newydd.

Yr amseroedd yn:

12-1pm

3.30-4.30pm

5.30-6.30pm

I gadw lle gallwch naill ai archebu trwy Ap Casnewydd Fyw neu gysylltu â [email protected]