Meddwl yn Wahanol

06-03-2024 am 6.30pm i 7.30pm

Lleoliad: Ar-lein (Teams)

Cynulleidfa: Student

Cost: Am Ddim

Ychwanegu at y calendr

Meddwl yn Wahanol – dyma gyfres o ddigwyddiadau wedi’u hanelu at fyfyrwyr sy’n niwroamrywiol neu’n aros am ddiagnosis gyda’r nod o feithrin rhwydweithiau cymorth gyda chymheiriaid ar draws Prifysgol De Cymru a chysylltu â chymorth mewnol ac allanol. Er mwyn cofrestru llenwch y ffurflen Microsoft hon.