Meddwl yn Wahanol

13-03-2024 am 1pm i 2pm

Lleoliad: Campws Trefforest, H018

Cynulleidfa: Student

Cost: Am Ddim

Ychwanegu at y calendr

Meddwl yn Wahanol – dyma gyfres o ddigwyddiadau wedi’u hanelu at fyfyrwyr sy’n niwroamrywiol neu’n aros am ddiagnosis gyda’r nod o feithrin rhwydweithiau cymorth gyda chymheiriaid ar draws Prifysgol De Cymru a chysylltu â chymorth mewnol ac allanol. Er mwyn cofrestru llenwch y ffurflen Microsoft hon.