Iselder - Rhaglen Lles Meddwl i Fenywod yn Unig

Gall y sesiwn hon ddarparu dealltwriaeth o iselder, ei symptomau, a'r triniaethau sydd ar gael. Gall cyfranogwyr ddysgu am arferion hunanofal, adeiladu rhwydweithiau cymorth, a cheisio cymorth proffesiynol pan fo angen.

1) Datblygiad mater a gyflwynir

2) Cynnal mater a gyflwynir

3) Strategaethau Ymdopi i reoli/goresgyn mater

Sylwch fod y sesiynau hyn ar gyfer unigolion sy'n hunan-ddiffinio fel menyw.