Gerddi Cymunedol Lleol Meadow Street/Coetiroedd Agored Gwirfoddoli

17-04-2024 am 10.30am i 5pm

Lleoliad: Meadow Street Community Garden

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Cerddwch ymhlith y coed, ymlaciwch yn yr ardd synhwyraidd neu gwnewch ddefnydd o dŷ crwn y coetir. Croeso i bawb ymweld neu wirfoddoli.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru fel gwirfoddolwr ewch i Wefan Gardd Gymunedol Meadow Street.