Dosbarth Coginio! - Campws Caerdydd

06-03-2024 am 2.30pm i 4.30pm

Lleoliad: Campws Caerdydd, CAA107

Cynulleidfa: Student

Cost: Am-ddim

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Eisiau dysgu sut i goginio?

Gall prifysgol fod yn heriol mewn llawer o ffyrdd, ac mae bod oddi cartref am y tro cyntaf yn rhan fawr o hynny.

Rydyn ni'n gobeithio eich arfogi â'r sgiliau a'r ryseitiau sydd eu hangen arnoch i wneud prydau blasus ac iach i chi'ch hun a fydd yn arbed rhywfaint o’ch arian hefyd.

Wrth gwrs, mae’r dosbarthiadau hyn yn agored i bawb! Waeth beth fo lefel eich sgiliau, p’un a ydych chi’n byw gartref, mewn neuaddau neu mewn llety preifat, mae croeso i chi. Mae'r sesiynau hyn yn hybu cysylltu dros fwyd yn ogystal â choginio.

Os yw hyn yn swnio fel rhywbeth yr hoffech gymryd rhan ynddo, llenwch y ffurflen yma i gofrestru!