Cyfle i Sgwrsio

Mae gan Cyfle i Sgwrsio un nod, sef dod â phobl at ei gilydd.

Weithiau mae'n gallu bod yn anodd dechrau sgwrs a dod i adnabod pobl, a dyma le rydyn ni yma i helpu. Dan arweiniad aelod o'r tîm Lles, anogir myfyrwyr i siarad am eu hobïau, diddordebau, hoffterau a chas bethau, i gyd mewn lleoliad cyfeillgar, anfeirniadol.

Er mwyn pwysleisio hyn, cynhelir pob sesiwn ar-lein drwy Teams, felly gallwn gynnwys cymaint o bobl â phosibl.

Cofestrwch yma! ôl cofrestru, byddwch wedyn yn gallu "galw heibio" sesiynau fel yr hoffwch. Nid oes rhaid i chi fynychu pob un!