Sesiwn Ioga

14-03-2023 am 12pm i 1pm

Lleoliad: Campws Trefforest

Cynulleidfa: Student

Cost: Am Ddim

Ychwanegu at y calendr

Eisiau ffordd o aros yn actif a dadflino?

Mae Roisin, Mentor PDC yn cynnal sesiwn ioga bob dydd Mawrth ar gampws Trefforest o 12-1pm.

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch e-bost at: [email protected]