Sesiwn Ioga (Trefforest)

29-09-2023 am 12pm i 1pm

Lleoliad: Campws Trefforest

Cynulleidfa: Student

Cost: Am Ddim

Ychwanegu at y calendr

Eisiau ffordd o aros yn actif a dadflino?


Mae’r tîm Lles yn cynnal sesiwn yoga bob dydd Mawrth ar gampws Trefforest o 12-1pm.

Os oes gennych ddiddordeb, e-bostiwch: [email protected]