Sesiwn Grefft: Collage

13-03-2023 am 3pm i 4.30pm

Lleoliad: Campws Casnewydd

Cynulleidfa: Student

Cost: Am Ddim

Ychwanegu at y calendr

Awydd bod yn grefftus? Mae'r Tîm Lles yn cynnal sesiynau crefft rhyngweithiol i fyfyrwyr.

Mae'r holl sesiynau am ddim a darperir yr offer i chi gymryd rhan yn y sesiwn. Yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw mynychu!

Yn y sesiwn hon, gwnewch gollage haniaethol neu ddarn o gelf o dempled neu o’ch dyluniad eich hun!

Mae'r sesiwn yn cynnwys defnyddio glud felly gwisgwch ddillad addas. I gofrestru ar gyfer y sesiwn cwblhewch y Ffurflen Microsoft hon.

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch [email protected]